Методичне об’єднання 1

Методичне об’єднання 1

Шкільне методичне об’єднання (ШМО) вчителів початкових класів у 2019-2020  н.р.

Керівник — Ткачик Надія Павлівна, вчитель початкових класів

Члени ШМО вчителів початкових класів:

 • Гнідець Світлана Ярославівна, вчитель початкових класів
 • Сніжинська Світлана Василівна, вчитель початкових класів
 • Валько Оксана Богданівна, вчитель української мови і літератури
 • Ганиш Любов Олександрівна, вчитель музики
 • Підкуймуха Степан Федорович, вчитель англійської мови
 • Гулич Ольга Михайлівна, вчитель фізичного виховання

 

Методичне об’єднання 1

Шкільне методичне об’єднання (ШМО) вчителів початкових класів у  2018-2019  н.р.

Керівник — Ткачик Надія Павлівна, вчитель початкових класів

Члени ШМО вчителів початкових класів:

 • Гнідець Світлана Ярославівна, вчитель початкових класів
 • Сніжинська Світлана Василівна, вчитель початкових класів
 • Валько Оксана Богданівна, вчитель української мови і літератури
 • Ганиш Любов Олександрівна, вчитель музики
 • Підкуймуха Степан Федорович, вчитель англійської мови
План засідань
шкільного методичного об’єднання
вчителів початкових класів
Стаївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука
на 2018/2019 н.р.
1.Вступ
    Шкільне методичне об’єднання вчителів  початкових класів у  2017 – 2018 н.р. працювало над організацією навчально-пізнавальної діяльності школярів за допомогою ефективного використання навчальних технологій. З урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу вся методична робота з педагогами початкових класів шкіл району була спрямована на завершення переходу на новий зміст, структуру і терміни навчання, виконання Держстандарту освіти у 4-річній початковій школі, ознайомлення і втілення в педагогічну практику інтерактивних технологій навчання, проведення тренінгів, ділових ігор, організації уроків за проектними технологіями. Дані фактори обгрунтували вибір проблеми, над якою працювало ШМО: «Формування самоосвітньої компетенції молодших школярів».
   Зросла результативність самоосвітньої роботи, підвищився науково-теоретичний та методичний рівні викладання навчальних дисциплін у початковій школі.
  Перевірка навичок читання, списування та комунікативних здібностей показали хороші результати у порівнянні з попередніми роками.
  Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.
   Під час організації навчально-виховного процесу виправдали себе такі форми, як моделювання уроку, індивідуальна та групова робота з невстигаючими учнями, підвищення в учнів мотивації до навчання, залучення школярів до розробки уроків-проектів. Ознайомлення вчителів із досягненням психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури.
  Учителі практикували відкриті уроки та виховні заходи, їх аналіз і самоаналіз.
   Підвищенню педагогічної діяльності вчителів сприяли:
   -проведення шкільного круглого столу на тему:  “Використання ІКТ на уроках у початковій школі”;
   -вивчення та обговорення праць В.Сухомлинського, ювілей від дня народження ми відзначали;
   Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання, було визначено такі недоліки:
   -недостатня самостійність учнів при виконанні завдань;
   -невміння учнів здійснювати  самоконтроль.
   Виходячи з результатів діагностування, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2017 – 2018 н.р. працюватиме над проблемою: «Формування ключових компетентностей учнів з метою стимулювання їх креативності та виховання справжнього громадянина».
Для успішної реалізації даної проблеми ШМО  ставить перед собою наступні завдання:
-систематичне опрацювання документів про освіту, постанов Уряду про школу;
-вивчення та впровадження у практику досягнень педагогіки, психології, передового педагогічного досвіду;
— реалізація особистісно орієнтованого навчання учнів;
-стимулювання самоосвіти вчителів;
-удосконалення  методики  діагностування  учнів молодших класів;
 -розвиток комунікативності учнів початкових класів;
 -впровадження проектних технологій навчання у початковій школі, створення проектів;
 -формування вимог до особистості вчителя.
 
Тематика методичних засідань вчителів початкових класів
І засідання
Серпень 2018 року
1.Організація навчально-виховного процесу в початкових класах у 2018-2019 н.р.
Науково-методичний і психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу
 
Підготовка до початку 2018-19 н.р.
—        Лист МОН України від 03.07.2018 №1/9-415 Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році
—         «Про підготовку до початку 2018/2019 навчального року” (накази МОН);
 
Навчальні плани
— 1 клас — складений на основі Tипової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна (НУШ-2) (затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»)
—  2-4 класи –  складений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 407 
Викладання християнської етики
— Відповідно наказу департаменту освіти і науки від 09.06.2016р. №08-1/335, у ЗНЗ здійснюється вивчення курсу «Основи християнської етики» .
Всі навчальні програми  розміщені на офіційному сайті Міністерства (www.mon.gov.ua) та надруковані у фахових виданнях.
Критерії оцінювання
—         Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів /затверджені наказом МОН від 20.08.2008р. №755 ;
—         Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі середньої освіти /затверджені наказом МОН від 05.05.2008р. № 371.
Здоров’я дітей
—         “Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу” (ДСанПіН 5.5.2.008–01) ;
—         “Правилами безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах” (наказом МОН від 01.06.2010 № 521);
—         «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНСМУ 01.02.2012 № 1/9-72).
Виховання
— HAКАЗ МОН № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»
—         «Основні орієнтири виховання учнів  1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ МОНМСУ від 31.10.2011 № 1243);
—         “Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи”  (лист МОНМСУ від 27.07.12  № 1/9-530);
—         “Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання” (лист МОНМСУ  від  09.08.12   №  1/9-557 ).
 
-Лист МОН молоді та спорту України №1/9 -455 від 09.06.2011 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»
2.Підсумки роботи за 2016-2017н.р. Рекомендації щодо організації та планування навчально-виховного процесу на 2017-2018 н.р. Шляхи реалізації Державного стандарту.
3.Підготовка та проведення першого уроку 2017 року.
4. Обговорення та затвердження плану роботи ШМО  на   2017-2018 н.р.
 
Завдання:
 • Проводити регулярний огляд педагогічної преси.
 • Зробити вибірку психолого-педагогічної літератури з проблеми «Формування ключових компетентностей учнів з метою стимулювання їх креативних здібностей».
 • Опрацювати наказ МОН, молоді та спорту України №329 від 13.04.2011 року «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти»
 •  
ІІ засідання               
Жовтень 2018 року
1.Технологія виховання успішної особистості. Спостереження  відкритого виховного заходу Сніжинської С.В.
2.Доповідь на тему: «Елементи сучасних технологій у навчально-виховному процесі».
3. Організація та консультування батьків щодо вікових особливостей учнів початкових класів і шляхів їх психологічної підтримки (методична скарбничка: з досвіду Валько О.Б.).
4. Цікавинки з методичної скриньки. Обмін досвідом з питання «Нестандартні форми проведення виховних годин» (ділова гра).
 
Завдання:
 • Проводити регулярний огляд педагогічної преси.
 • Розробити відкриті виховні заходи для учнів 3 класу.
 • Систематизувати матеріал про форми проведення класних батьківських зборів у початковій школі.
 
ІІІ засідання
Січень 2019 року
1.Система виховної роботи о.Осипа Лещука як педагога (Повідомлення)
1.О.Лещук про співпрацю школи, сім’ї та церкви у вихованні підростаючого покоління (доповідь)
2.Книга у сім’ї і духовний розвиток дитини (презентація)
 
Завдання:
 • Ознайомитися із творчістю письменника, педагога о.О.Лещука, нашого земляка, закатованого у сталінських таборах за віру та національну ідею.
 • Організувати екскурсію в музей о.О.Лещука для учнів своєї школи
 
IV засідання
Березень 2019 року
1.Гуманне ставлення до дитини (на основі праць В.Сухомлинського)
2.Теоретичні засади виховання гуманного ставлення педагога до дитини, гуманізації взаємин між вихованцями (доповідь).
3. Виховання ціннісного ставлення  до однолітків, обмін досвідом (обговорення педагогічних ситуацій)
4.Презентація уроку-проекту у 3 класі «Вчити жити і творити за законами краси» (Вчитель Гнідець С.Я.).
 
Завдання:
 • Провести  огляд педагогічної преси за період з жовтня 2017р. по лютий 2018р.
 • Підготувати класні батьківські збори у 2 класі
 • Випуск посібника з методичними рекомендаціями щодо проведення бесід та інших форм  виховної роботи.
 
V засідання                      
Травень 2019 року
1.Підсумок роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів (презентація).
2.Завдання на наступний навчальний рік.
4.Мій найкращий урок (презентація уроків та виховних заходів вчителів, які атестувалися у поточному навчальному році).
 
Завдання:
 • Проводити регулярний огляд педагогічної преси.
 • Опрацювати нормативні документи про порядок закінчення навчального року.
 

 

comments powered by HyperComments

Стаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука Адреса: вул.Нова, 21, с.Стаївка, Сокальський район, Львівська область
e-mail: staivka2012@gmail.com