Методичне об’єднання 3

Методичне об’єднання 3

Шкільне методичне об’єднання  (ШМО) класних керівників у 2019-2020 н.р.

Керівник — Гулич Ольга Михайлівна,  класний керівник 6 класу

Члени ШМО класних керівників:

 • Ткачик Надія Павлівна , класний керівник 1 класу
 • Сніжинська Світлана Василівна, класний керівник 2 класу
 • Валько Оксана Богданівна, класний керівник 3 класу
 • Гнідець Світлана Ярославівна, класний керівник 4 класу
 • Сметана  Марія Олексіївна, класний керівник 5 класу
 • Дибач Іванна Іванівна, класний керівник 7 класу
 • Богун Вікторія Романівна, класний керівник 9 класу
 • Ганиш Любов Олександрівна, класний керівник 8 класу

 

Методичне об’єднання 3

Шкільне методичне об’єднання  (ШМО) класних керівників у 2018-2019 н.р.

Керівник — Гулич Ольга Михайлівна,  класний керівник 5 класу

Члени ШМО класних керівників:

 • Сніжинська Світлана Василівна, класний керівник 1 класу
 • Валько Оксана Богданівна, класний керівник 2 класу
 • Гнідець Світлана Ярославівна, класний керівник 3 класу
 • Ткачик Надія Павлівна , класний керівник 4 класу
 • Лотиш Марія Прокопівна, класний керівник 9 класу
 • Дибач Іванна Іванівна, класний керівник 6 класу
 • Богун Вікторія Романівна, класний керівник 8 класу
 • Ганиш Любов Олександрівна, класний керівник 7 класу

План

роботи методичного об`єднання класних керівників

 на 2018– 2019 навчальний рік

Методичне об`єднання класних керівників Стаївської ЗШ I  —  II ступенів імені Осипа Лещука виявляє творчий потенціал учителя, класного керівника,  задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально – виховних завдань і творче співробітництво педагогів.

I. Вступ

Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед нами постає завдання: виховати громадянина – патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища.

Методичну роботу з класними керівниками сконцентровано на вирішенні проблемного питання:

вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій у навчально – виховному процесі.

ЇЇ побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, на вивченні та аналізі результативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої – виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях методичних  об`єднань, конференціях і батьківських зборах.

Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня класних керівників. Це  допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно зорієнтованих виховних технологій, впроваджуючи активні форми і види діяльності запровадженню інтерактивних методик у виховний процес.

Класні керівники активно впроваджують творчу програму виховної роботи

Під час роботи над проблемними питаннями  в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

Підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховній діяльності

Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації особистісно зорієнтованих виховних технологій, забезпечення системності в роботі;

Вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково – теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

Ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

Впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи: рольових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо.

В основу  навчально – виховного процесу школи покладена проблема «?Єдність сімї і школи у формуванні системи цінностей та ключових життєвих компетентностей школяра?.

Головне завдання в роботі класного керівника – створення умов для розвитку особистості учня. І досягається  це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять:

а) гурткова робота та робота за інтересами;

б) вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею;

в) взаємини з батьками;

г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів.

Виховна система школи направлена на створення національної школи – прищеплення дітям любові до духовних оберегів пам’яті. формування в них національної свідомості, прилучення до нетлінних скарбів народної творчості.

Для цієї роботи у школі працює Зразковий музей о. Осипа Лещука.

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого  терпіння і любові з боку вчителя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.

Робота методичного об`єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.

РОБОТА З КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ  — ПОЧАТКІВЦЯМИ

1.      Проводити інструктивні наради – консультації з класними керівниками – початківцями.

2.      Закріпити за молодими педагогами вчителів – наставників.

3.      Розробити перспективні плани самоосвіти з реалізації науково – методичної проблемної теми.

4.      Забезпечити взаємовідвідування колективних творчих справ, годин спілкування, батьківських зборів з досвідченими класними керівниками.

5.      Провести бесіди – консультації  з проблем анкетування, діагностики, психолого – педагогічних спостережень та написання  характеристики учнів.

6.      Здійснити діагностику та відстеження готовності молодих учителів до здійснення інноваційної діяльності в системі превентивного виховання.

ПЛАН НАВЧАННЯ З МОЛОДИМИ КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ
Заплановані заходи
Термін
1.
Лекція : « Система  планування виховної роботи»
Обмін досвідом: « Планування виховної роботи з класним колективом»
Практикум : « Складання плану виховної роботи на I семестр».
вересень
2.
Бесіда: « Вибір форм і методів роботи з учнівським колективом»
Практичні поради: « Аналіз і оцінювання результатів діяльності класу»
Практикум « Відвідування та обговорення годин спілкування у 6 класі»
жовтень
3
Практичні поради: « Вивчення особистості школярів»
Практикум : « Конструювання години спілкування»
Обмін досвідом : « Відвідування та обговорення годин спілкування у 9 класі»
листопад
4.
Робота в шкільному методичному кабінеті: « Ознайомлення з науково – методичною літературою»
грудень
5.
Практикум: « Складання плану виховної роботи на II  семестр»
Бесіда: « Організація та проведення на базі класу колективних творчих справ, класних годин».
січень
6.
Бесіда: « організація учнівського самоврядування».
лютий
7.
Практичні поради : « Методика вивчення сім`ї, умови виховання дітей».
Практичні поради: « Організація роботи з активом батьків»
березень
8.
Бесіда: « Планування й організація роботи з батьками».
Робота в шкільному методичному кабінеті: « ознайомлення з новинками педагогічної літератури»
Ділова гра : « Досвід колеги, творче використання його в практичній діяльності»
квітень
9
Творчі звіти « Мої перші педагогічні знахідки»
травень
ПЛАН  РОБОТИ
ЗАСІДАННЯ I
( організаційне)
                                                                                                                                                 Вересень

ЗМІСТ

Відповідальні

1. Про результати виховної роботи у 2017 – 2018 навчальному році. Голова МО класних керівників
2. Визначення основних напрямків методичної роботи на 2018 – 2019 н.р. Голова МО класних керівників
3. Нормативно – правове забезпечення. Державні програми. Голова МО класних керівників
4. Планування виховної роботи з класом.

Моніторинг вихованості учнів.

Соціальний  паспорт  класу

Скрип Л. Й.

Голова МО класних керівників

5. Про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності гуртків та секцій за інтересами Ткачик Н.П.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.Підготовка до огляду інформаційних вісників ( куточків) класів

2. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.

класні керівники 1-9 класів

ЗАСІДАННЯ II

                                                                                                     Листопад

ЗМІСТ

Відповідальні

1. Аналіз причин девіантної поведінки неповнолітніх. Зустріч з працівниками міліції. Богун В Р.
2. Роль ради профілактики правопорушень у вирішенні проблеми важковиховуваних учнів Скрип Л. Й.
3. Доповідь   «Організація позанавчального часу школярів у системі роботи класного керівника» Валько О. Б.
4. Участь  класних  колективів  в  оглядах, фестивалях,  конкурсах,  виставках малюнків  та святах. Класні керівники 1-9 кл.
Доповідь «Основні фактори, що впливають на рівень вихованості школярів». Гломблюк – Шелкович М. І.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Провести анкетування учнів з метою виявлення їхніх індивідуальних особливостей , рівня їхньої вихованості та загального розвитку. Зробити діагностику особистості школяра. Класні  керівники 1-9 класів

ЗАСІДАННЯ IIІ

                                                                                                                  Січень

ЗМІСТ

Відповідальні

1. Планування  та ведення виховної роботи  з  класними колективами у ІІ семестрі Богун В. Р.
2. Доповідь «Основні фактори, що впливають на рівень вихованості школярів». Ганиш Л. О.
3. Методи та прийоми визначення рівня вихованості школярів. Дибач І.І.
4. Організація виховного процесу на основі вивчення й розвитку індивідуальних здібностей учнів. Ткачик Н. П.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Провести анкетування учнів з метою виявлення їхніх індивідуальних особливостей , рівня їхньої вихованості та загального розвитку. Зробити діагностику особистості школяра. Класні  керівники 1-9 класів

ЗАСІДАННЯ ІV

                                                                                                                  Травень

ЗМІСТ

Відповідальні

1. Використання новітніх технологій у виховній роботі школи Богун В. Р.
2. Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування. Лотиш М. П.
3. Про результати контролю за якістю проведення виховних годин. Скрип Л. Й.
4. Аналіз роботи МО класних керівників за 2018 – 2019 н.р. Богун В. Р.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.

Зробити аналіз участі учнів в шкільних та позашкільних гуртках за інтересами класні керівники 1-9 класів
2. Зібрати пропозиції учителів, батьків, учнів щодо планування виховної роботи на 2019 – 2020 н.р класні керівники 1-9 класів

 

comments powered by HyperComments

Стаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука Адреса: вул.Нова, 21, с.Стаївка, Сокальський район, Львівська область
e-mail: staivka2012@gmail.com