План методичної роботи

План методичної роботи

Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука

на 2019-2020 н.р.

 
Школу можна удосконалювати тільки
удосконалюючи кваліфікацію вчителя.
Який вчитель – така школа.
Ян Амос Коменський
 
Організація і проведення методичної роботи у школі здійснюється в рамках реалізації цільової програми  «Компетентний вчитель», яка є одним із  розділів річного плану роботи нашого навчального закладу
 
Очікувані результати:
  • створення атмосфери, яка сприяє постійному зростанню педагогічних компетенцій як молодих, так і досвідчених педагогів;
  • підвищення професійного рівня педагогічних працівників, навчання педагогічних працівників ефективного використання сучасних інноваційних методів навчання та виховання, у тому числі і сучасних ІКТ;
  • підвищення престижу професії вчителя;
  • розвиток творчого потенціалу вчителя;
  • впровадження нових освітніх технологій у навчально-виховний процес;
  • узагальнення і поширення власного педагогічного досвіду на районному та регіональному рівнях;
  • покращення соціально-економічного становища вчителів, морального та матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності;
  • обґрунтоване довгострокове прогнозування потреби в педагогічних працівниках;
  • створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих спеціалістів
Шляхи реалізації :
Зміст заходу
Термін виконання
Відповідальний
Відмітка про виконання
 
Модуль 1. Планування, контроль НМТ
 
 
 
1.
Визначити потребу НЗ у педагогічних кадрах (додаток 1)
Травень
Директор школи
 
2.
Організувати роботу методичної ради школи
Вересень
Директор школи
 
3.
Проводити  нараду з керівниками ШМ формувань з питань планування методичної роботи
Вересень
Директор школи
 
4.
Затверджувати план методичних заходів на навчальний рік
Вересень
Директор школи
 
5.
Проводити наради з вчителями з питань методичної роботи, стану навчально-виховного процесу у школі
Кожний перший вівторок місяця
Директор школи, заступник директора
 
6.
Проводити аналіз роботи з професійного розвитку на педагогічній раді
Березень
Директор школи
 
7.
Проводити засідання педагогічної  ради, на яких розглядати   такі основні  питання:
1.Організація і стан харчування у школі
3.Педагогічний супровід обдарованих учнів в освітньому середовищі нашого навчального закладу
 4.Творчий внесок педагогів природничо-математичного циклу у результативне вирішення питання підвищення якості навчально-виховного процесу
5.Національно-патріотичне та моральне виховання як пріоритет у виховній системі школи
6.Удосконалення форм і методів допрофільної підготовки
7.Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках
8.Традиційні та інноваційні технології на сучасному уроці
 
Протягом
2018-19 н.р., відповідно до плану засідань педагогічної ради школи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор школи
 
8.
Організовувати неперервну мовну освіту учителів:
 -провести лекторій «Мовна культура – невід’ємна складова загальної культури людини»
— провести  конкурс з елементами тренінгу  для педагогів  «Говори правильно»
 
І семестр
 
ІІ семестр
Директор школи, голови ШМО
 
 
Модуль 2. Модель методичної роботи                       
Додаток 2
 
 
1.
Створити  модель методичної роботи з педагогами школи, в якій передбачати:
—          Постійно діючі методичні формування
—          Творчі, групові методичні формування
—          Одноразові представницькі, колективні методичні заходи
—          Заходи в рамках атестації
Вересень
Директор школи
 
 
Модуль 3. Шкільні методичні заходи
 
 
 
1.
Забезпечувати участь вчителів школи в роботі ШМО
Протягом року, відповідно до окремих планів роботи ШМО
Директор школи
 
2.
Забезпечувати участь педагогів школи у роботі РМО
Протягом року, відповідно до плану роботи РМК
Директор школи
 
3.
Організовувати шкільну та брати участь у щорічній районній виставці методичних видань педагогів району
Відповідно до плану роботи РМК
Відповідальний за методичну роботу у школі
 
4.
Забезпечувати участь педагогів школи проблемних предметних семінарах
Протягом року, відповідно до окремих планів
Директор школи
 
5.
Систематично проводити засідання ШМО
Протягом року, згідно із планами роботи ШМО
Голови ШМО
 
6.
Проводити шкільні заходи в рамках роботи над НМТ: методичні тижні з історії, фізичного виховання,
відкриті уроки та виховні заходи
Листопад – лютий
Згідно складеного графіка
Голови ШМО
 
 
Провести психолого-педагогічний семінар для педагогів з проблеми:
— Вплив психологічних якостей вихователів (вчителів, батьків) на поведінку та навчання дитини (учня)
Лютий
 
 
 
Голова ШМО класних керівників
 
7.
Провести методичний тиждень із залученням педагогів інших шкіл  
 Відповідно до плану роботи РМК
Директор школи
 
8.
Забезпечувати організацію засідань  РМО, семінарів на базі школи
Відповідно до плану роботи РМК
Директор школи
 
9.
Взяти участь у  районних  педагогічних читаннях, присвячених педагогу С.Русовій
Грудень, відповідно до наказу в.о.
Ткачик Н.П.
 
10.
Брати участь у щорічних предметних панорамах творчих уроків
Відповідно до плану роботи РМК
Голови ШМО
 
 
Модуль 4. Робота  колективу над НМТ «Розвиток творчих здібностей як умова формування талановитої особистості»
Додаток 3
 
 
1.
Забезпечити системну науково-дослідну роботу над науково-методичною проблемою: «Розвиток творчих здібностей як умова формування талановитої особистості» (2016-20рр.)
 
Етапи роботи над НМТ:     
І. Визначення науково-методичної проблеми (теми), над якою буде працювати педколектив
(діагностика, теоретичне обґрунтування вибору проблеми, попередня підготовка до впровадження ідеї, вироблення концепції)
 
ІІ. Науково-методичне забезпечення роботи над проблемою (теоретичний етап). Спрямування всіх напрямів внутрішкільної методичної роботи, активізація діяльності шкільних МО та вдосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою
 
ІІІ-IV.Формування передового педагогічного досвіду на основі результатів наукових досліджень процесів, пов’язаних з роботою над темою.
Впровадження позитивного досвіду в практику роботи вчителів школи (практичний етап)
 
V. Узагальнення результатів впровадження  позитивного досвіду школи. Підбиття підсумків. Оформлення результатів роботи (методичні рекомендації, виступи, конференції) (підсумковий етап)
Відповідно окремого плану,
додаток 3
 
 
2016-20н.р.
 
 
 
 
 
2016-17 н.р.
 
 
 
 
 
 
2017-18 н.р.
2018-19 н.р.
 
 
 
 
 
2019-20 н.р.
Директор школи, педколектив
 
 
Модуль 5. Педагогічні конкурси
 
 
 
1.
Брати участь  у районних педагогічних конкурсах («Вчитель року» (номінація «Історія», панорамах творчих уроків «Зарубіжна література», трудове навчання, конкурс мультимедійних презентацій до уроків)
Протягом року
Вчителі, які викладаютьвідповідні предмети
 
3.
Залучати вчителів школи до конкурсів методичних матеріалів, що проводяться фаховими виданнями
Протягом року
Голови ШМО
 
 
Модуль 6. Атестація
 
 
 
1.
Забезпечувати атестацію педагогічних працівників відповідно плану-графіку
Додаток 4
Директор школи
 
2.
Забезпечувати умови для своєчасного проходження курсів у вчителями школи відповідно плану-графіку
Додаток 4
Директор школи
 
3.
Вивчати систему роботи вчителів що атестуються
Додаток 5
Директор школи, заступник директора
 
4.
Організовувати роботу над створенням папки-портфоліо вчителів, що атестуються (за згодою вчителя), творчим звітом педагога
Протягом року
Голови ШМО
 
5.
Провестити звіти-презентації результатів роботи вчителів, які атестуються у 2017-18 н.р.
Березень
Голови ШМО
 
6.
Організувати виставку творчих доробків вчителів, що атестуються
Лютий – квітень
Голови ШМО
 
7.
Здійснювати інформаційно-методичний супровід атестації:
—          Видавати відповідні накази
—          Проводити методичні наради з вчителями
—          Організувати роботу змінного  стенду «Увага: атестація!»
—          Проводити засідання педагогічні ради з питань атестації
—          Забезпечувати психолого-педагогічний супровід атестації
Протягом року
Директор школи, голова АК
 
10.
Проводити діагностику професійної компетентності вчителів, які атестуються
Березень
Директор школи, голови ШМО
 
 
Модуль 7. Методичний кабінет
 
 
 
1.
Поновити навчально-методичну базу кабінету – створити базу електронних напрацювань педагогів школи.
До березня
Заступник директора школи
 
2.
Організувати роботу постійних експозицій при шкільному методичному кабінеті:
—          «Робота над НМТ»
—          Робота з обдарованим дітьми»
—          «Атестація у школі»
—          «Читайте у педагогічній пресі»
—          «Творчі доробки педагогів району, школи»
—          «Матеріали ППД»
—          «Сучасний урок»
—          «Для молодого вчителя»
—          «Робота ШМО»
—          «Науково-методичний супровід позакласної та виховної роботи»
—          Нормативно-правове та інструктивно-методичне забезпечення роботи вчителя
Протягом року
Голови ШМО, заступник директора школи
 
3.
Забезпечити умови для роботи вчителя на комп’ютері та в мережі Інтернет – створити у школі  Wi-Fi зону
Вересень
Директор школи
 
4.
Стимулювати передплату педагогами школи фахових видань
Січень
Директор школи
 
5.
Сприяти публікації матеріалів з досвіду роботи вчителів у фахових виданнях
Постійно
Голови ШМО
 
 
Модуль 8. Самоосвітня діяльність
 
 
 
1.
Вивчити потребу кожного педагога у підвищенні рівня професійного росту на основі комплексної діагностики
Листопад
Заступник директора школи
 
2.
Скласти індивідуальні плани професійного розвитку кожного вчителя, підвищення рівня його професійної майстерності
Листопад
Директор школи, голови ШМО
 
 
Додаток 1. Модель методичної роботи школи
Додаток 2.Планування роботи над НМТ
Додаток 3. План-графік атестації та підвищення  кваліфікації педпрацівників школи
Додаток 4. План-графік вивчення  системи роботи вчителів, що атестуються
 
 
 
 
 
Додаток 1. Модель методичної роботи школи на 2017-2018 н.р.
ТВОРЧА ГРУПА
ІНДИВІД.ФОРМИ
Конференція по підсумках роботи над науково-методичною проблемою школи
шкільні методичні об’єднання
районні методичні об’єднання,  засідання динамічних груп
 
Творчі проблемні групи (об’єднання)
постійні районні семінари
 
Педагогічна  рада школи
 
Методична  рада школи
 
зональні семінари
Структура методичної роботи  Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука у 2018-2019 н.р.
Додаток 2.                     
 Планування роботи школи над НМТ на 20162020рр.
 
НМТ: Розвиток творчих здібностей як умова формування талановитої особистості
 
 Завдання: удосконалювати зміст, форми і методи   методичної роботи з педагогічним кадрами у школі на основі концептуально нових підходів з метою підвищення професійної компетентності педагогів, результативності  роботи з обдарованими дітьми
 
Очікувані результати
 
1.Вироблення єдиного педагогічного кредо, позиції, загальних цінностей,  традицій.
2.Удосконалення змісту, форм і методів  методичної роботи у школі.
3.Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.
4.Використання набутого досвіду на практиці.
5.Поширення за межами школи кращого досвіду, створеного усередині колективу.
6.Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.
7.Створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих учнів.                 
Етапи
2016/2020 рр.
 
І етап 2015/2016н.р.
Діагностика.
Теоретичне обґрунтування вибору проблеми
ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ІІ етап 2016/2017 н.р.
Спрямування всіх напрямів внутрішкільної методичної роботи, активізація діяльності шкільних МО
та вдосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою
ІІІ етап 2017/2018 н.р.
 
Розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя та впровадження результатів наукових досліджень в практику своєї роботи
ІV етап 2018/2020 н.р.
Проведення моніторингу стану викладання навчальних предметів, результатів навчальної діяльності учнів
Зміст роботи
Завдання
Результат
Етап І.
 
2015-16н.р.
 
Визначення науково-методичної проблеми (теми), над якою буде працювати педколектив
(попередня підготовка до впровадження ідеї, вироблення концепції)
 
-Аналіз результатів педагогічного процесу:
•аналіз роботи школи за рік;
•аналіз роботи педколективу над  попередньою єдиною навчально-методичною проблемою: Сучасний урок, шляхи його удосконалення;
•анкетування учнів та батьків.
• створення творчої групи для опрацювання та систематизації результатів анкетування, діагностування та вироблення завдань, які стоять перед колективом на наступні роки
— Дослідження (аналіз) реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя, стану навчально-виховного процесу. Узагальнення аналізу.
— Вибір науково-методичної теми. Визначення мети, завдань, очікуваних результатів реалізації проблеми  (робота адміністрації, робота НМР).
— Обговорення з колективом теми, мети, завдань, очікуваних результатів, моделі методичної роботи; визначення творчих, дослідницьких груп, організація їх роботи; прийняття управлінського рішення (проведення педагогічної ради).
— Складання перспективного плану роботи над проблемою (робота НМР).
— Визначення функцій, завдань підрозділів закладу по роботі над науково-методичною темою (проведення організаційних  засідань творчих груп,  ШМО та ін.)
— Оформлення довідниково-інформаційного куточка з визначеної проблеми в  методичному кабінеті
— Складання попереднього переліку літератури з проблеми
 
 
 
 
 
-Робота  МР ,  творчої групи над професійною діагностикою та виявленням проблем
-Проведення педради з визначення проблеми та підготовки плану заходів
-План роботи над проблемою на п’ять років
 
-Розробка  моделі методичної роботи
-Організація роботи творчої групи Розвиток здібностей і обдарувань учнів”. Розробка творчою групою шкільної програми Робота з обдарованими дітьми”.
-Визначено проблеми, над якими працюватимуть  творча група, ШМО.
-Створено  довідниково-інформаційний куточок з визначеної проблеми в учительській, методичному кабінеті
Етап ІІ.
 
2016-17 н.р.
 
Науково-методичне забезпечення роботи над проблемою (теоретичний етап)
 
—          Психолого-педагогічна, теоретична підготовку педагогічних кадрів з даної теми
—          Спрямування всіх напрямів внутрішньошкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу вчителя у контексті реалізації проблемного питання
—          Забезпечення інформаційної підтримки роботи педколективу
—          Методичне забезпечення роботи над темою, розробка необхідних матеріалів (посібників, буклетів, тематичних постійно діючих стендів, виставок )
—          Постійний моніторинг роботи
—          Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми
— Аналіз навчально- 
   методичної та  
   матеріальної бази  
   кабінетів, здійснення 
   заходів щодо їх 
   покращення
 
 
 
 
-Робота ШМО над проблемою (теоретичний етап)
-Робота психолого-педагогічного семінару (за участю голови ШМО класних керівників, окружного психолога)
— Робота творчих груп над узагальненням теоретичних основ з гуманітарних та природничо-математичних предметів
 — Підготовка та проведення педагогічних рад: „Шляхи підвищенняя якості знань, подолання відставання учнів у навчанні”, “Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі школи. Творчий внесок педагогів (предмет, цикл) у результативне вирішення даного питання”.
 
-ШМО опрацювали літературу з проблеми, обговорили питання методики уроку з використанням сучасних технологій
-Опрацьовано науково-методичної літературу, вивчено  ППД з проблеми
-Створено каталог літератури, медіа-теку, каталог інформаційних  ресурсів з проблеми
-Творчою групою, ШМО  розроблено методичні рекомендації  (розроблено  моделі, схеми) щодо впровадження інновацій в практику роботи, ознайомлено з ними колектив (наприклад, розробка рекомендацій „Можливості інтерактивних технологій у процесі  формування творчої особистості» ,
«Алгоритми, пам’ятки, поради щодо роботи педагогів з обдарованими дітьми». «Поради і пам’ятки для обдарованих дітей та їх батьків»
—                     Апробовано теоретичні положення  та методичних рекомендацій вчителями
-Більшість колективу знає про технологію на теоретичному рівні (за результатами проміжної діагностики)
 
 
 
Етапи ІІІ-ІV.
 
2017-18н.р.,
2018-19 н.р.
 
Формування передового педагогічного досвіду на основі результатів наукових досліджень процесів, пов’язаних з роботою над темою.
Упровадження позитивного досвіду в практику роботи вчителів школи
(практичний етап)
 
—          Розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя на впровадження результатів наукових досліджень в практику своєї роботи
—          Впровадження педагогічних ідей, методичних рекомендацій творчої групи в практику роботи школи (проведення практичних семінарів, відкритих уроків , фестивалів ідей, презентацій досвідів )
—          Створення банку інформації щодо впровадження проблеми у навчально-виховний процес школи
—          Випуск методичних бюлетенів з досвіду роботи над проблемою
—          Розробка авторських програм, методичних рекомендацій
—          Систематизація  творчих звітів вчителів за результатами роботи над проблемною темою школи
—          Залучення педагогічних працівників школи до участі в окружних та районних творчих групах
—          Трансформування інноваційних технологій, ППД в практичну діяльність
—          Проводення підсумкових контрольних робіт, моніторингу навчальних досягнень учнів та їх аналіз
—          Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів
—          Вивчення адміністрацією стану викладання предметів (згідно з перспективним планом роботи школи) в аспекті реалізації проблеми
— Робота творчої групи над  узагальненням ідей досвіду
-Робота ШМО (практичний етап) Підготовка і проведення ШМО «Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів: досвід і проблеми педагогічної практики»
-Майстер-класи вчителів
-Психолого-педагогічний тренінг з класними керівниками
 
-Підготовка та проведення педагогічних рад: «Про діяльність педагогічного колективу щодо творчої реалізації завдань науково-методичної теми школи», «Активні форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів: досвід, проблеми, перспективи, удосконалення. Творче використання методу проектів у навчально-виховному процесі з учнями початкових класів, наслідки даної роботи», «Традиційні та інноваційні технології в сучасному уроці»
 
-Проведено майстер-класи з використанням сучасних технологій (ідеї,  проблеми) членами творчої групи
-Проведено  відкриті уроки, навчальні тренінги вчителями в рамках роботи ОМО, ШМО
-Вчителі школи активно впроваджують технологію в практику роботи , трансформують теоретичні положення і виробляють власний творчий почерк
-Вчителі школи розробляють власні методичні розробки, авторські програми з проблеми, узагальнюють власні наукові дослідження, спрямовуючи зусилля на   підвищення якості навчально-виховного процесу
 
-Проведено моніторинг навчальних досягнень, рівня вихованості учнів
 
— Випущено методичний бюлетень з досвіду роботи над проблемою
 
 
 
 
Етап V.
 
2019-20 н.р.
 
Узагальнення результатів впровадження  позитивного досвіду школи. Підбиття підсумків. Оформлення результатів роботи (методичні рекомендації, виступи, конференції)
(підсумковий етап)
 
—          Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій.
—          Проведення творчих звітів шкільних методичних об’єднань, проблемних, творчих груп про наслідки роботи над проблемою;
—          Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, випуску методичного бюлетеня;
—          Проведення підсумкової методичної конференції, засідання педагогічної ради з проблеми;
—          Підсумковий моніторинг впровадження.
—          Узагальнення досвіду роботи (формалізація) та поширення серед шкіл округу, району.
—          Підбиття підсумків роботи, формування нових традицій школи
—          Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей „Сучасний урок – спільна творчість учителя і учнів”.
—          Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.
-Робота творчої групи над узагальненням систематизацією досвіду
-Робота ШМО (підсумковий етап)
 
-Творчі звіти (панорама творчих уроків, виставка презентацій до уроків)
-Проведення представницького заходу ( наприклад, методичного тижня)
-Підсумкове засідання педради
-Науково-практична конференція
-Виставка педагогічних досягнень
 
 
-Проводяться різні форми творчих звітів з вивчення та практики використання технології (панорами творчих уроків, аукціони ідей, творчі звіти-презентації)
 
-Випущено методичні матеріали вчителів, колективу з проблеми
-Проведено заходи за результатами роботи на рівні округу , району (методичний тиждень)
-Проведено моніторинг результатів науково-методичного дослідження (вивчено питання щодо впровадження технології та результативності даної роботи на педраду)
-Проведено підсумкову науково-методичну конференцію та педраду, підсумкову виставку творчих здобутків
-Проведено вихідну діагностику професійної компетентності
 
                          Додаток 3.
План-графік атестації та підвищення кваліфікації педпрацівників  на 2016-2021рр.
 
№ п/п
Прізвище та ініціали вчителя
Посада
Спеціальність за дипломом
Загальний педстаж
(станом на 01.09.15р.)
Кв.категорія,
звання
Рік проходження курсів
Рік останньої атестації
Має пройти курси
Має пройти атестацію
1.
Ігнатюк М.В.
директор
вч. англ. мови
вч. укр. мови і л-ри, англ. мови
   22
вища
2009
2013
КМС
2018
2.
Скрип Л.Й.
вч. укр. мови і л-ри
викл. укр. мови і л-ри
   32
І 
2015
2015
2012
2020
3.
Валько О.Б.
вч. укр. мови і л-ри
вч. укр. мови і л-ри
   29
І 
КМС
2017
КМС
2017
4.
Гнідець С.Я.
вч.поч.класів
с.спеціальна,
вч.поч.класів
   28
15 пос.оклад
КМС
2017
 КМС
2017
5.
Дибач І.І.
вч. хімії
вч. екології
1
спеціаліст
навчається
2018
6.
Сніжинська С.В.
вч.поч.класів
викл.поч.класів
   31
І 
2015
2015
КМС
2020
7.
Трескот Я.М.
вч. укр. мови і л-ри
вч. укр. мови і л-ри
   37
І 
2015
2015
КМС
2020
8.
Підкуймуха С.Ф.
вч. англ. мови
вч. англ. мови
   34
І 
 2014
2014
КМС
2019
9.
Гулич О.М.
вч. фізкультури
вч. фізкультури
4
спеціаліст
2016
10.
Сметана М.О.
вч. математики
вч. математики
   29
І
2014
2014
КМС
2019
11.
Лотиш М.П.
вч. математики
вч. математики
   38
І 
2015
2014
КМС
2019
12.
Богун В.Р.
вч. історії
викл. історії
  21
І 
2010
2016
КМС
2016
13.
Ганиш Л.О.
вч. музики, керівник гуртка
вч. музики
  21
І 
2010
 2016
КМС
2016
 
14.
Гломблюк-Шелкович М.І.
вч. географії
вч. географії
  11
спеціаліст
2014
2014
КМС
2019
15.
Ткачик Н.П.
вч. поч. кл.
вч. поч. кл.
21
І
20012
2017
КМС
2017
 
Додаток 4.    
План-графік
вивчення системи роботи вчителів, які атестуються, 
на 2016-2021 роки
 
П.І.П. вчителя
Який  предмет викладає
 
 
 
 
 
Коли   проходив атестацію
Коли буде проходити атестацію
Вивчення системи роботи вчителя
 
 
2015-16
2016-17
2017-18
 
2018-19
 
2019-20
 
 
1.
Ігнатюк М.В.
англійська мова
2013
2018
 
 
+
 
 
2.
Лотиш М.П.
математики
2011
2016
+
 
 
 
 
3.
Скрип Л.Й.
українська мова і література
2015
2020
 
 
 
 
+
4.
Валько О.Б.
українська мова і література
2012
2017
 
+
 
 
 
5.
Гнідець С.Я.
початкові класи
2012
2017
 
+
 
 
 
6.
Ткачик Н.П.
початкові класи
2012
2017
 
+
 
 
 
7.
Сніжинська С.В.
початкові класи
2015
2020
 
 
 
 
+
8.
Трескот Я.М.
українська мова і література
2015
2020
 
 
 
 
+
9.
Підкуймуха С.Ф.
англійська мова
2014
2019
 
 
 
+
 
10.
Глаговська М.М.
математика
2014
2019
 
 
 
+
 
11.
Богун В.Р.
історія
2011
2016
+
 
 
 
 
12.
Ганиш Л.О.
музичне мистецтво
керівник гуртка
2011
2016
2016
+
+
 
 
 
 
13.
Гломблюк-Шелкович М.І.
географія
2014
2019
 
 
 
+
 
14.
Дибач І.І.
хімія
2018
 
 
+
 
 
15.
Гулич О.М.
фізкультура
2016
+
 
 
 
 
 

Стаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука Адреса: вул.Нова, 21, с.Стаївка, Сокальський район, Львівська область
e-mail: staivka2012@gmail.com