Державно-громадське управління навчальним закладом

Обмін досвідом

Директор школи Ігнатюк Мирослава Володимирівна була учасником семінару, організованого обласним Будинком учителя, на тему «Впровадження  інновацій у навчально-виховний процес».

Керівник поділилася з іншими учасниками семінару досвідом роботи нашого закладу з впровадження державно-громадського управління школою.

   Варто відзначити, що державно-громадське управління – це активна взаємодія, яка побудована на партнерських стосунках державних та громадських органів управління з метою підвищення ефективності освіти та створення умов для самореалізації кожного суб’єкта.

Однією з важливих складових системи державно-громадського управління розвитком освіти є громадсько  активна школа. Стаївська ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука  має хороший досвід роботи як громадсько активна школа (ГАШ). З власного досвіду можемо зробити висновок  про те, що навчальний заклад не може існувати окремо від потреб громади, саме він стає ініціатором розвитку місцевої громади. Ця модель  дозволяє загальноосвітній школі стати громадсько активною без збитку для її головних функцій. Саме така  школа ставить перед собою мету не просто надавати освітні послуги учням, але й  залучати батьків та мешканців до вирішення соціальних та інших проблем, які існують як у школі, так і в громаді. Ми прагнемо стати не тільки загальноосвітнім закладом, але й культурним, громадсько-ресурсним центром  села.

Підводячи підсумок свого виступу, Мирослава Володимирівна  зосередила  увагу учасників на те, що модель діяльності громадсько  активної школи включає три компоненти, а саме: демократизацію, волонтерство, взаємовигідне партнерство між школою та громадою. Сьогодні сучасна школа повинна дати учням не тільки певні знання, уміння та навички, а й виховати соціально адаптовану та громадсько  орієнтовану особистість, яка після закінчення школи успішно займе своє місце в житті. Саме у школі учням необхідно дати знання, що надалі дозволять їм орієнтуватись у безлічі спільнот і робити правильний вибір, тому що вже у шкільному віці формується громадський світогляд дитини. Але лише знання теорії недостатньо для формування в учнів активної громадської позиції. Мікросередовище всередині школи необхідно об’єднати з реальною дійсністю навколо школи. Громадсько активна школа не відгороджує учнів від реального життя, а включає це життя у свої уроки, позаурочну діяльність, створюючи єдине поле громадського виховання не тільки учнів, а й усіх учасників освітнього процесу. У результаті йде комплексне, системне виховання громадянина не тільки у школі, а й поза її межами.

Також учасники семінару погодилися з твердженням, що носієм педагогічних  інновацій виступають  творчі, енергійні люди, які фахово здатні, морально зацікавлені щодо проведення інноваційних змін, опанування нового, реалізації завдань.

Процес впровадження інновацій  потребує від педагогічного колективу єдності у підході до вирішення освітянських задач, постійного самовдосконалення, бажання творчо працювати. Саме таким колективом творчих педагогів-однодумців може гордитися Стаївська школа. Девізом у своїй роботі  вважаємо слова Генріха Форда: «Збиратися разом – це початок. Триматися разом – це процес. Працювати разом – це успіх!»

 

Мета:

оптимальне поєднання державних і громадських

структур в управлінні школою

Завдання:

 • реалізація визначених Законом України «Про освіту» прав працівників школи, учнів і їх батьків на участь в управлінні школою;
 • підвищення ефективності державної політики в області освіти;
 • задоволення освітніх потреб та інтересів усіх категорій учасників навчально-виховного процесу

Зміст державно-громадського управління:

 • демократизація діяльності органів державної влади   й управління школою;
 • розвиток органів учнівського й батьківського самоврядування;
 • створення та організація діяльності громадських органів управління освітою, у складі яких є учні, батьки, вчителі, представники інших організацій

Принципи:

 • демократичності;
 • прозорості управлінських рішень;
 • колегіальності;
 • громадського обговорення важливих питань життя школи;
 • звітності перед шкільною громадою

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Стаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука Адреса: вул.Нова, 21, с.Стаївка, Сокальський район, Львівська область
e-mail: staivka2012@gmail.com