Виконання Закону України «Про освіту»

-Статут школи (затверджений рішенням Белзької міської ради від 18.02.2021р. №57)

Статут Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука

-Свідоцтво про державну реєстрацію Стаївської ЗШ І-ІІ ст. ім.Осипа Лещука

 

-Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука

-Навчальні плани  школи на 2020/2021  навчальний рік:

  • Для 1-2 класів — складений на основі Tипової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна (НУШ-2) (затвердженої наказом МОН України від 08.10.2019р. №1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»);
  • для 3-го класу складений на основі Tипової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна (НУШ-2) (затвердженої наказом МОН України від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти»);
  • для 4 класу – складений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 407  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»);
  • для 5-9-х класів – складений на основі Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»).

-Освітня програма Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука

Стаївська ЗШ Освітня програма

-Структура та органи управління закладу освіти:

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

  • засновник (Белзька міська рада) ;
  • керівник закладу освіти (директор школи Ігнатюк М.В., тел.:0973114087);
  • колегіальний орган управління закладу освіти (педагогічна рада школи);
  • колегіальний орган громадського самоврядування (Рада школи)
  • Територія обслуговування школи:

 Село Корчів, село Стаївка та х-р Підліски (вул. Миру,  с.Стаївка) 

 -Ліцензований обсяг осіб, які можуть навчатися у школі — 320 учнів

-Фактична кількість учнів у 2020-2021 н.р. — 81. З них: 

1 клас — 13 учнів           2 клас — 10 учнів              3 клас — 11 учнів

4 клас — 7 учнів          5 клас — 7 учнів               6 клас — 12 учнів

7 клас — 8 учнів            8 клас — 7 учнів             9 клас — 6 учнів

Прогнозована мережа на 2021-2022 н.р. — 83 учні.

-Станом на 31 травня 2020 року  у перший клас на основі заяв батьків зараховано 14 (чотирнадцять) учнів

Станом на 1 вересня 2020 року  у перший клас на основі заяв батьків зараховано 13 (тринадцять) учнів   (у Червоноградську ЗШ І-ІІІ ст. №9 вибув Кіндзерський А.А. у зв’язку із зміною місця проживання сім’ї)

-Мова навчання в освітньому закладі — українська        

-Правила прийому до освітнього закладу

 До першого класу школи приймаються діти, які проживають на  території обслуговування школи. А також діти з територій обслуговування інших шкіл, якщо батьки чи особи, які їх замінюють, виявлять таке бажання. 

Необхідні документи

1.    Заява батьків
2.    Копія свідоцтва про народження дитини
3.    Медична довідка встановленого зразка
4.    Особова справа (крім дітей, які приходять у перший клас)
5.    У випадку подання документів у навчальний заклад III ступеня – документ про відповідний рівень освіти (свідоцтво про базову загальну середню освіту)

Вступ до освітнього закладу в Україні є безкоштовним. Усім батькам слід пам’ятати, що держава гарантує як громадянам України, так і іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Якщо керівництвом як умова для вступу до школи державної або комунальної форми власності ставиться внесення певної суми грошей, знайте — такі дії незаконні і ви можете звернутися зі скаргою до засновника (районної ради) та в правоохоронні органи.

— Доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами

У разі звернення про необхідність навчання особи з особливими освітніми потребами або її батьків, школа готова утворити  інклюзивну групу або клас.

-Наявність додаткових освітніх платних послуг в освітньому закладі

Необхідність отримання додаткових освітніх послуг, понад навчального плану, у вигляді гуртків, секцій, факультативів і т. д. і т.п., залишається на розсуд батьків. Питання надання таких послуг, їх вартість, порядок надання та оплати вирішується Радою школи, педагогічною радою та затверджується наказом директора школи.

У 2019-2020 н.р. такі послуги освітнім закладом не надавалися.


Стаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука Адреса: вул.Нова, 21, с.Стаївка, Сокальський район, Львівська область
e-mail: staivka2012@gmail.com