Виконання Закону України «Про освіту»

-Статут школи

Статут Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука

-Свідоцтво про державну реєстрацію

Довідка1Довідка2

-Навчальні плани  школи на 2018/2019  навчальний рік:

  • Для 1-го класу — складений на основі Tипової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна (НУШ-2) (затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»
  • для 2-4 класів – складений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 407);
  • для 5-9-х класів – складений на основі Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)

— Структура та органи управління закладу освіти:

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

  • засновник (Сокальська районна рада) ;
  • керівник закладу освіти (директор школи Ігнатюк М.В.);
  • колегіальний орган управління закладу освіти (педагогічна рада школи);
  • колегіальний орган громадського самоврядування (Рада школи);

— Територія обслуговування школи — це територія, до якої входять села Стаївка, Корчів та хутір Підліски ( с.Стаївка) 

— Ліцензований обсяг осіб, які можуть навчатися у школі — 320 учнів. Фактична кількість учнів у 2018-2019 н.р. — 79.

Прогнозована мережа на 2019-2020 н.р. — 77 учнів.

— Мова навчання в освітньому закладі — українська

— Наявність вакантних посад в освітньому закладі  

 ІНФОРМАЦІЯ

про  вакансії у Стаївській ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лешука станом на 01.12.2018р.                    

№ з/п Назва закладу освіти Назва вакансії К-сть годин Постійне/ тимчасове місце Дата початку вакансії
1. Стаївська ЗШ І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука          Вчитель       англійської мови            13         Постійне

    21 березня

2019 року

Правила прийому до освітнього закладу.

 До першого класу школи приймаються діти, які проживають на  території обслуговування школи. А також діти з територій обслуговування інших шкіл, якщо батьки чи особи, які їх замінюють, виявлять таке бажання. 

Необхідні документи

1.    Заява батьків
2.    Копія свідоцтва про народження дитини
3.    Медична довідка встановленого зразка
4.    Особова справа (крім дітей, які приходять у перший клас)
5.    В навчальний заклад III ступеня – документ про відповідний рівень освіти

Вступ до освітнього закладу в Україні є безкоштовним. Усім батькам слід пам’ятати, що держава гарантує як громадянам України, так і іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Якщо керівництвом як умова для вступу до школи державної або комунальної форми власності ставиться внесення певної суми грошей, знайте — такі дії незаконні і ви можете звернутися зі скаргою до засновника (районної ради) та в правоохоронні органи.

— Доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами

У разі звернення про необхідність навчання особи з особливими освітніми потребами або її батьків, школа готова утворити  інклюзивну групу або клас.

Наявність додаткових освітніх платних послуг в освітньому закладі

Необхідність отримання додаткових освітніх послуг, понад навчального плану, у вигляді гуртків, секцій, факультативів і т. д. і т.п., залишається на розсуд батьків. Питання надання таких послуг, їх вартість, порядок надання та оплати вирішується Радою школи, педагогічною радою та затверджується наказом директора школи.

У 2018-2019 н.р. такі послуги освітнім закладом не надаються.

-Річний звіт про роботу школи за 2017-2018 н.р.

Звіт про роботу за 2017-18 н.р.

-Річний звіт про роботу освітнього закладу за 2016-2017 н.р.

Звіт директора школи про роботу за 2016-17 н.р


Стаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука Адреса: вул.Нова, 21, с.Стаївка, Сокальський район, Львівська область
e-mail: staivka2012@gmail.com